TINGIMUSED

Vanusepiirangut ei ole, võimalik rentida ka esmaste juhilubade korral.

 • Minimaalne rendiperiood on 1 ööpäev.
 • Renditasu maksmine toimub kogu perioodi eest lepingu sõlmimise hetkel või arvega tasumise korral enne rendiperioodi algust.
 • Broneerimise korral makstakse ette vähemalt 50% kogu rendihinnast ning ülejäänud summa lepingu sõlmimise hetkel.
 • Rendi hind sisaldab liikluskindlustust ning Kasko kindlustust. Omavastutus sõiduautodel on 300 EUR ja kaubikutel ning väikebussidel 500 EUR. Esmaste juhilubade korral lisandub rendihinnale noore juhi tasu 7 EUR päevas.
 • Kõikide sõidukitega on võimalik sõita terves Euroopas, Eestist lahkumise puhul on vajalik Rendileandja vastavasisuline kirjalik nõusolek, mis märgitakse lepingule.
 • Sõiduk väljastatakse rentnikule täis paagiga ning puhtana. Mitte täis paagi korral tuleb rentnikul tasuda puudu oleva kütise eest vastavalt hetke kütuse turuhinnale, millele lisatakse tankimistasu 7 EUR. Määrdununa tagastamisel tuleb tasuda 15 EUR auto puhastamise eest, va kaubikud, mille puhtust tagastamisel ei nõuta.
 • Rentnikult soovime kahe isikuttõendava dokumendi ettenäitamist.
 • Sõidukite väljastamise kohaks on Sarapuu 2, Kangru, Harju maakod, kokkuleppel ka muu asukoht.
 • Rentnik vastutab renditud sõiduki komplekssuse ja korrasoleku eest.
 • Rentnik on kohustatud sõidukit tankima üksnes kvaliteetse ja sõidukile ettenähtud mootorikütusega.
 • Auto rentimisel tuleb tasuda ka tagatisraha, olenevalt autost 100-400 EUR, mis tagastatakse rentnikule auto tagastamisel pretensioonide puudumisel. Rendilaandja jätab endale õiguse küsida erandjuhul ka tavapärasest suuremat tagatisraha.
 • Sõidukis suitsetamine keelatud. Trahv 300 EUR.
 • Maksmata jäänud parkimstrahvid nõutakse hiljem sisse kahekordselt!
 • Rendileandjal on õigus keelduda sõiduki rentimisest.